tisdag 1 mars 2011

Powerpointberättelser

På bild-svenskan har eleverna arbetat med att göra enkla berättelser med början, mitten och slut. Vi har använt oss av redskapet Power Point. Bilderna till berättelserna har eleverna ritat själva. Vissa bakgrunder är från ClipArt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar