Aktuella mål

Här planerar vi visa vilka mål vi arbetar med för tillfället.
Här är några av målen vi arbetar mot under våren. Det kommer fler allt eftersom nya områden startas.
Svenska: Spöken, finns de?
Vi skriver spökhistorier. Arbetsområdet påbörjades innan jul och avslutas i början av vårterminen.


Konkreta mål: 
Du kan skriva en berättelse med början, mitten och slut. Nya Språket lyfter c:1 skriva

Du kan reflektera över och bearbeta din text utifrån egna värderingar och andras råd. Nya Språket lyfter b:4 skriva  - Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. Språket lyfter d:2 skriva  - Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Du kan läsa upp en berättelse du skrivit själv för en grupp  Nya Språket lyfter, tala: Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar

Mål från förra momentet:
*    Du har en tydlig handstil. Nya Språket lyfter b:2 skriva  - Jag skriver så att andra kan läsa. (förkortat)
Du ska kunna använda de enklaste skiljetecknen korrekt. Nya Språket lyfter d:4 skriva  - Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Ansvariga pedagoger: Elisabet Jagell och Mona Nijab

____________________________________________ 

Svenska: Örnkoll!
Vi gör tankekartor och skriver egna faktatexter om fåglar. Arbetsområdet börjar efter sportlovet.

Konkreta mål:
-          Du kan göra en tankekarta för att sortera och ordna fakta. Nya Språket lyfter b:4 skriva   
-          Du kan skapa en egen faktatext utifrån din tankekarta. Nya Språket lyfter b:4 skriva   
-          Du kan använda flera källor. Nya Språket lyfter b:3 skriva 
-          Du kan göra en digital presentation. Nya Språket lyfter, tala: Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar 

Ansvariga pedagoger: Elisabet Jagell och Mona Nijab

____________________________________________  

Bild-svenska: IT-verktyg
Detta arbetsområde har eleverna i en period under vårterminen.

Konkreta mål:
Du ska kunna använda ett digitalt verktyg för en berättelse eller en presentation.
Du ska kunna handleda några klasskompisar i det verktyg du nyss lärt dig.

Ansvarig pedagog: Elisabet Jagell

____________________________________________  

Projekt Vänner i världen: WWW-lektioner
Ungefär varannan vecka på fredagar har fyrorna denna lektion.

Konkreta mål:
Du ska kunna ge exempel på vad som är bra att tänka på när man läser, skriver och publicerar sig på internet.
 • Hur ska man skriva för att det ska vara intressant?
 • Hur vet man om der man läser på nätet är sant?
 • Vad kan och får man publicera?
 • Hur kan du vara säker på nätet?


Ansvarig pedagog: Elisabet Jagell

____________________________________________  


Historia: Vi rider genom tiden!
Vi arbetar med medeltiden.

-          Du ska veta när medeltiden var i Sverige.
-          Du ska kortfattat kunna beskriva hur du skulle haft det om du levt på medeltiden.
-          Du ska kunna ge några exempel hur man kan se spår från medeltiden i nutiden.

Ansvariga pedagoger: Mona Nijab____________________________________________  


NO: Den lysande staden
Eleverna planerar och bygger en stad i skala. Staden får belysning.

-          Du ska veta när medeltiden var i Sverige.
-          Du ska kortfattat kunna beskriva hur du skulle haft det om du levt på medeltiden.
-          Du ska kunna ge några exempel hur man kan se spår från medeltiden i nutiden.

Ansvariga pedagoger: Jenny Sandqvist

____________________________________________  


Matematik: Tabell, temperatur och tid

Konkreta mål
 • Du ska kunna avläsa en tabell och ett diagram.
 • Du ska känna till tre sorters diagram stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
 • Du ska känna till begreppen medelvärde.
 • Du ska kunna avläsa en analog termometer.
 • Du ska kunna räkna ut temperaturskillnader.
 • Du ska kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • Du ska kunna avläsa och skriva datum.
Ansvariga pedagoger: Mona Nijab och Jenny Sandqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar