måndag 11 april 2011

4:orna planerar veckan!

Varje måndag planerar 4:orna den kommande veckan. Vi skriver in särskilda händelser samt vilka läxor som ska göras. Den senaste tiden har vi planerat veckan med hjälp av v4:or bloggen! "Undervisnigen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och undervärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. " Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, del 1 och 2 (2011).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar